Profesjonalny program PITY 2014

Twoja aplikacja TaxMachine PITY 2014 już dostępna!

Darmowe pity program

2014-04-26 | Admin | | | |

Program PIT za 2013/2014

Program do księgowości TaxMachine.pl zalecany jest dla średnich i małych firm oraz biur podatkowych i wszystkich jednostek prowadzących mała księgowość. Większość jednostek skorzysta też z modułów: program do faktur, program magazynowy, kadry i płace. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Do adekwatnego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych w trakcie roku przychodów.

Aby rozliczyć Pity 2013 z programem nie musisz znać się na podatkach, wystarczy że wejdziesz na rozliczampodatki.pl. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy. Aby być w stanie rachować podatek na regułach ryczałtu ewidencjonowanego należy dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Istnieją poniższe terminy zgłoszenia: w sytuacji zakładania działalności ekonomicznej – w dniu założenia aktywności (bezwzględnym terminem jest dzień dostania początkowego profitu), do 20 dnia miesiąca następującego po dostaniu pierwszego dochodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do finiszu roku, gdyby pierwotny zysk pozyskany zostanie w grudniu) czy też do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach.

Nasz program do PIT jest sprawdzony przez milion podatników i jest chwalony za szybkość i intuicyjne działanie. Stale pracujemy nad udoskonalaniem program PIT, aby wypełnianie PIT było jeszcze łatwiejsze. W przypadku PIT-28 szczególny jest termin – aby zadeklarować rozliczanie się w tej formie powinniśmy powiadomić Urząd Skarbowy do dnia 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Terminem złożenia arkusza do rozliczenia jest natomiast ostatni dzień stycznia. Również dotyczy to roku następującego po roku rozliczeniowym. Podatnicy, jacy mają na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci mają prawo w druku podatkowym uwzględnić ulgę na dzieci.

Rozliczanie pitów program

Wypełnić formularz podatkowy PIT-37 jesteśmy zobowiązani, gdy pobieramy wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, emeryturę lub rentę, mamy dochód na podstawie praw autorskich, otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uwzględniając ulgę na latorośl obywatel musi wprowadzić ilość dzieci i numery PESEL dzieci, a w wypadku niedostatku owych numerów - nazwiska, imiona, daty urodzenia dzieci. Przeliczanie podatku z poza granic Rzeczpospolitej Polskiej w naszym kraju zależy od norm wskazanych w traktacie o stronieniu od podwójnego objęcia opodatkowaniem ratyfikowanej z konkretnym krajem.

Formularz PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego. W formie e-deklaracji, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można złożyć obecnie następujące formularze podatkowe: PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zeznanie roczne przez Internet ma możliwość wysłać każdy podatnik rozliczający się z fiskusem, na którymś z powyższych druków. Formularz PIT-36 za 2013. Powyżej wskazane osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej.

Za asystą przedstawianego oprogramowania PITY 2014 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2013 ze strony . Jakie PITY obsługuje program? - PIT-36, - PIT-38, - PIT-28, - PIT-36L, - PIT-37, - załączniki PIT., - PIT-39 Pit-36l tworzą Polacy, jacy osiągają przychody z własnej działalności gospodarczej albo działów specjalnych produkcji rolnej, objętych opodatkowaniem podatkiem liniowym od dochodu dziewiętnaście %. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów fi nansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Bardzo najpowszechniej przesłanką do wykonania Pit 38 jest PIT-8C sporządzony przez maklerskie biuro prowadzące rachunek inwestycyjny osoby fizycznej. Kto rozlicza deklarację PIT-36? Opisywany formularz, najogólniej mówiąc, stosowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskują przychód bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że są oni zobowiązani do samodzielnego obliczania wartości podatku lub kwoty podatku do zapłaty. Działalność prowadzona przez takich podatników opodatkowana jest według skali podatkowej (18 proc. – 32 proc.). Formularz PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych dodatków oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wysokości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku podatkowym. W dodatku tym podatnik powinien wykazać zysk z zagranicy a także podatek uiszczony za granicą, które to sumowane są w formularzu podatkowym PIT-39. Należy pamiętać, że w przypadku dochodów pozyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka dodatków – odrębnie dla dowolnego kraju.

Pit 2014 to aplikacja do rocznych rozliczeń podatków, który służy od rozpoczęcia stycznia do finiszu kwietnia 2013 r. do obliczenia podatku dochodowego osób fizycznych jak i podatku ryczałtowego w roku 2013. System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Ulgę na dzieci wypełni osoba opodatkowana na zgodnie z skalą podatkową (PIT-36, Pit-37).

Program do rozliczania pit

Formularz PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych suplementów oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wartości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku podatkowym. W dodatku tym podatnik winien unaocznić profit z zagranicy a także podatek uiszczony za granicą, które to rachowane są w formularzu fiskalnym PIT-39. Wypada pamiętać, że w przypadku dochodów pozyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka suplementów – oddzielnie dla dowolnego kraju. W wypadku organu rentowego, organ ten standardowo podliczy podatnika za niego (Pit-40A), przy czym nie ma przymusu składać formularza PIT-12. Podatnik PIT 40\A może potraktować jako informację, na podstawie jakiej złoży Pit-37 (bądź inny formularz w zależności od pozostałych źródeł profitów). Program jest uniwersalny - za pomocą pojedynczego programu do PIT możecie rozliczyć jakąkolwiek deklarację podatkową niezależnie od sposobu, w jaki uzyskaliście przychody.

Pit darmowy program

Odliczenie prorodzinne używamy dołączając do zeznania PIT aneks Pit 0 oraz stosowną główną deklarację skarbową (PIT-36, PIT 37). Odliczenie prorodzinne stosujemy tworząc załącznik PIT-o oraz należytą deklarację podatkową (PIT-36, Pit-37). Szukasz arkusza do rozliczenia się z podatku za 2013 rok? Na tmxp.pl znajdziesz druki za pomocą których kompleksowo rozliczysz się z podatku dochodowego za 2013 rok. Wybierz na dole interesujące Cię zeznania podatkowe i pobierz deklarację PIT za 2013 rok.

druk pit 36

Rozliczanie pit program

Wypełniając swój PIT przy użyciu Programu PITy 2013 skorzystasz z ulgi rodzinnej, zwanej prorodzinną albo na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej i na leki, ulgi dla honorowych krwiodawców, a także ulgi internetowej. Gdy już prześlemy druk, uzyskujemy świadectwo, że system deklarację zaakceptował. Zostanie to potwierdzone poprzez wygenerowanie UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, jest to kod, który staje się dowodem złożenia przez podatnika w danym terminie rocznego zeznania podatkowego. Takie potwierdzenie powinno się przechowywać, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego z którą dana deklaracja jest związana. A zatem UPO jest dowodem i potwierdza datę złożenia zeznania. Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji.

druk pit 28 2013

Wypełnianie zeznania PIT-37 za 2013 umożliwia podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Zdołamy między innymi odliczyć od podatku ulgę internetową, ulgę prorodzinną, ulgę rehabilitacyjną oraz wiele innych. Z ulg możemy skorzystać wypełniając odpowiednie załączniki PIT 2013. Jest to najszybszy sposób na rozliczenie PIT 2013/2014. Za pomocą naszego programu możecie rozliczyć nie tylko PIT-39, ale również pozostałe formularze PIT za 2013 rok. Dzięki połączeniu z oficjalnym państwowym systemem e-deklaracje, program jest w pełni bezpieczny, dlatego też warto z niego skorzystać. Program PIT 2013 w wersji online umożliwia proste i szybkie wypełnienie wszystkich najpopularniejszych zeznań podatkowych PIT za 2013 rok. Deklarację PIT można wypełnić w przyjaznym kreatorze lub za pomocą aktywnych deklaracji. Program jest darmowy i intuicyjnie poprowadzi Cię przez gąszcz skomplikowanych reguł i wyjątków naszego prawa podatkowego.

 Pit za 2013

Rozliczanie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym ciężkim, pod warunkiem, że korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu stosownych zeznań PIT do sytuacji podatkowej w której się znajdujemy, ale także będzie nas wspomagał w trakcie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na asystę nie tylko w obliczeniach, ale także na sugestie co wprowadzić w daną rubrykę. Oto powody, dla których warto skorzystać z programu PITy 2013/2014:

 • aplikacja posiada przyjazny Kreator PIT, który tworzy deklaracje i załączniki automatycznie – Kreator jest szczególnie przydatny dla osób wypełniających zeznania PIT raz w roku, dla siebie czy członków rodziny,
 • program posiada także tryb polecany profesjonalistom – umożliwia rozliczanie zeznań PIT na aktywnych formularzach, dając pełną kontrolę nad zeznaniem i pozwalając na szybsze przygotowanie zeznania podatkowego,
 • aplikacja pozwala wysyłać e-deklaracje przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – dzięki temu dane użytkownika są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich wglądu,
 • program posiada bogatą dokumentację kontekstową, szczególnie przydatną w przypadku rozliczania bardziej skomplikowanych zeznań podatkowych,
 • aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych – nikt nie ma dostępu do Państwa danych finansowych, dane nie są sprzedawane ani udostępniane żadnym osobom trzecim,
 • program umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby podatników, co jest szczególnie przydatne przy użyciu zarobkowym, np. w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych i innych podmiotach rozliczających zeznania PIT dla wielu osób,
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W jakim celu wybrać właśnie mój program do rozliczeń rocznych? - prezentowany program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - możesz pobrać darmowy program, jak również wypełnić PIT przez internet, - przedstawiana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez fachowych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - nie zrobisz błędu w obliczeniach - omawiany program wykona je za Ciebie!. System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl. Pit 36 dotyczy podatników którzy zarabiali prowadząc własną firmę płacącą podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18-32%).

Skorzystanie z ulgi skarbowej jest możliwe jedynie w przypadku należycie wypełnionych apendyksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne apendyksy PIT w rozliczeniu 2013/2014. Podstawą objęcia opodatkowania zbycia posesji jest przychód, czyli zarobek po odjęciu wydatków zdobycia. Odrębnie wyznaczyć musisz dochód a osobno wydatki. Cechy programu PITy 2013/2014:

 • Automatycznie odlicza progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i inne wskaźniki.
 • Łatwy w instalacji i obsłudze (kreator rozliczenia)
 • Istnieje możliwość rozliczenia więcej niż jednego PITu i tworzenia użytkowników
 • darmowy do użytku niekomercyjnego i komercyjnego
 • Posiada możliwość zapisu i odczytu formularzy
 • Umożliwia wysłanie PIT przez Internet
 • Posiada bazę urzędów skarbowych w całej Polsce
  • Program pit 2014 online

   Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Za pomocą naszego programu PITY 2013 możecie wypełnić zeznania podatkowe za 2013 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Program jest uniwersalny - za pomocą jednego programu do PIT jesteście w stanie rozliczyć każdą deklarację podatkową bez względu na to, jakie przychody uzyskaliście w trakcie roku podatkowego. Wypatrujesz dobrego i gratisowego programu do deklaracji PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Opisywany program możesz zarówno pobrać na własny komputer, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje działają w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą przedstawianego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą tego programu do PIT wypełnisz PIT-38, PIT-2K, ZAP 3, PIT-36, PIT/O, PIT-36l, PIT-28, PIT/ZG, NIP 2, PIT/B, PIT-39, PIT-37 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych.

   Program do pitów 2014

   Zastosowanie ulgi podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014. Ogromną zaletą programu PITY 2013/2014 jest możliwość rozliczenia się przez internet online. Program łączy się z systemem e-deklaracje (oficjalny system Ministerstwa Finansów) i umożliwia złożenie PIT przez Internet. Po prawidłowym dostarczeniu e-deklaracji dostajemy dokument UPO, który należy zapisać na dysku (jest to oficjalne potwierdzenie wysłania formularza, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Z mojej strony internetowej taxmachine.pl możesz także pobrać w pełni bezpłatny program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą prezentowanego programu wypełnisz PIT-39, PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, a także wszelkie załączniki dołączane do zeznań fiskalnych.

   program pit 28

   Za pomocą tego programu do PIT wyślesz własne zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną! W formularzach PIT mamy opcję potrącać opłacone składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: PIT-8AR, PIT-8C, IFT-3/IFR-3R, PIT-40, PIT-R, PIT-11, PIT-4R, IFT-1/IFT-1R.

   Blankiet skarbowy PIT-37 to najpopularniejszy i w większości wypadków składany druk fiskalny. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę. Deklaracja PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności. Jeśli w ciągu roku skarbowego podatnik uzyskał przychody, które wykluczają prawo do ryczałtu od przychodów, składa Pit 36, oraz dodatkowo Pit-28 - za czas, w którym prawidłowo prowadził biznes na podatku zryczałtowanym od przychodu.

   Ulgę na dziecko da rady odliczyć osoba rozliczający druk PIT ze zbycia akcji albo innych zysków kapitałowych (a więc Pit-38), wysyłający druk PIT za podatek wykazany ze zbycia posesji (tj. PIT 39), płacący podatek liniowo 19 procent, wpłacający podatek w formie zryczałtowanego podatku od przychodów (czyli PIT 28). Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Z PIT-36 skorzystają także Polacy, którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane wg. skali podatkowej przy zastosowaniu skali podatkowej albo są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy (w związku z poprzednim kredytem podatkowym) lub stosują tzw. podatkowego kredytu, czyli ulgi na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT.

   Pit 2014 program darmowy

   Dodatek PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu użytkowania Internetu, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, wydatków na cele rehabilitacyjne, ulgi abolicyjnej, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele pożytku publicznego, ulgi prorodzinnej, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, darowizny na cele kultu religijnego. Druk PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności. PIT-38 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

   Wypełnić formularz podatkowy PIT-37 jesteśmy zobligowani, gdy pobieramy emeryturę lub rentę, otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, mamy dochód na podstawie praw autorskich. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

   • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
   • lub
   • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
   . Zobacz jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2013/2014. Wypełnij z nami PIT 2014. Ten program obsługuje PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-39. W 2014 roku zmieniają się zasady korzystania z ulgi internetowej i prorodzinnej. Powinno się o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2014 roku.

   thumbs

Program rozliczenie pit 2014

2014-04-22 | Admin | | | |

 PITy za 2014 rok

Deklaracja PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku. Pit 39 wypełniają Polacy, jacy zbyli w poprzednim roku nieruchomość albo prawo do nieruchomości. Na formularzu PIT-36 przysługuje nam ulga prorodzinna, związana z wychowaniem dzieci. Odliczymy także upust na wydatki mieszkaniowe. Wreszcie przysługuje nam ulga internetowa.

Program do rozliczenia pit 2014

Korzystając z naszego program do PIT masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania. Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Zeznanie PIT-28 nie umożliwia łącznego rozliczania się w przypadku związków małżeńskich. Nie istnieje również opcja użytkowania korzystnych warunków dla osób samodzielnie wychowujących dziecko. Zobacz także: rozliczenie wspólne w PIT-36 oraz w PIT-37!

PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Na naszej stronie pobierzecie bezpłatny i wypróbowany program PITY 2014. Za jego pomocą poprawnie rozliczycie się z należności podatkowej na wszystkich istotnych drukach, tj.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Dla kogo zaplanowany jest zeznanie PIT-37? Druk PIT-37 przeznaczony jest dla całej gamy podatników w Polsce. Korzystają z niego osoby, uzyskujące uposażenie wynikające ze stosunku pracy, chałupnictwa (czyli pracy nakładczej), stosunku służbowego. Każdy otrzymujący emeryturę, rentę, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne podobnie wylicza się poprzez PIT-37.

Darmowy program pity 2014

PIT-37 to najczęściej wypełniany druk podatkowy. Choć przeważająca ilość podatników musi rozliczać się przy pomocy tego właśnie formularza, wciąż sprawia on problemy. Jakie najczęściej błędy popełniamy wypełniając PIT-37? Jeśli sprzedaż wkładów dokonuje się poza rachunkiem w biurze maklerskim – obywatel jest zmuszony by automatycznie dostarczyć PIT-38. Pit-36 dostarczyć należy posiadając źródła dochodów z innych źródeł, objętych opodatkowaniem na ogólnych zasadach z użyciem skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku skarbowego nie miał obowiązku wpłacania zaliczek.

Rozliczenie pit 2014 program

Zeznanie PIT-39 to podatek opłacany przy zbyciu posiadłości. Wynosi on 19%. Jest wszelako płacony nie od całej ceny posesji, ale wyłącznie od naszego dochodu na niej. Krótko mówiąc sprzedając dom za 100 tysięcy, które zakupiliśmy za 50 tysięcy nie zapłacimy aż 19 tysięcy podatku, a zaledwie 8,5 tysiąca złotych. W przypadku sprzedaży mieszkania z zamiarem kupna innego mieszkania, w którym mamy postanowienie bytować możemy zrobić użytek z ulgi mieszkaniowej, przez wzgląd czemu zostaniemy zwolnieni z obowiązku fiskalnego. W deklaracjach PIT istnieje możliwość by potrącać uiszczone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zeznanie PIT-28 najłatwiej wypełnić za pomocą gratisowego programu do PIT-28. Nasza aplikacja automatycznie podpowie Ci co wpisać w danej kolumnie, a także dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń. Zredukuje to zdecydowanie możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania zeznania podatkowego. Pobierz program do PIT 28 i rozlicz się z ryczałtu w ciągu kilku minut. Możesz również wypełnić PIT-28 przez internet.

pit d druk

Mamy dla Państwa gratisowy program do PIT w wersji do pobrania na osobisty laptop. Za jego pomocą również możemy wypełnić wszelkie formularze PIT za 2013 rok czyli PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-28, PIT-38. Co więcej program sam zaproponuje Ci dodanie aneksów do Twojego zeznania skarbowego. Na stronie taxmachine.pl możesz rozliczyć zeznanie PIT 2013 przez internet. Wystarczy wyłącznie wejść tutaj, wybrać druk podatkowe, które chcesz przygotować i rozliczysz się z podatku. Możesz zarazem zrobić użytek z systemu e-deklaracje, dzięki czemu wystosujesz PIT prosto do Urzędu Fiskalnego. Formularz PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności.

Sprzedanie nieruchomości w ciągu roku podatkowego skutkuje tym, iż składając zeznanie czeka nas wypełnienie i rozliczenie formularza PIT-39. Jednak wcale nie każdorazowo taka transakcja objęta jest podatkiem. Tylko niektórzy z podatników, sprzedający na rynku mieszkaniowym rozliczają się z fiskusem poprzez druk PIT-39, bowiem chodzi konkretnie o transakcje dokonane w przeciągu ostatnich pięciu lat. Za rok 2014 rozliczymy się zatem z zakupu lub budowy mieszkań w okresie lat 2009-2013. W przypadku druku PIT-39 dodatkowym obowiązkiem podatkowym obłożone są transakcje dotyczące praw majątkowych. Na ten typ formularza obowiązuje stawka procentowa w wysokości 19% i nie ma nią wpływu żaden zewnętrzny czynnik. Płatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie pomniejszają dochodu o kosztów osiągnięcia zysków. eDeklaracje to idealny sposób na szybką i tanią wysyłkę druków PIT do Urzędu Skarbowego poprzez globalną sieć, każdy może w ten sposób wysłać deklarację stosując gratisowa aplikacja PIT 2014.

Aby możliwe było łączne rozliczenie na blankiecie PIT-37 mąż i żona nie mogą podlegać ustawie o podatku tonażowym, a także przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulującym opodatkowanie niektórych dochodów według karty podatkowej, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby duchowne. Należy jednak podkreślić, że z powyższych obostrzeń wyłączone są zarobki z tytułu umowy podnajmu, najmu, dzierżawy itd. – pod warunkiem umowy te nie są związane z prowadzoną firmą. Ażeby możliwe było wspólne rozliczenie na formularzu PIT-37 mąż i żona nie mogą podlegać ustawie o podatku tonażowym, a także przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulującym opodatkowanie niektórych dochodów według karty podatkowej, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby duchowne. Należy jednak położyć nacisk, że z powyższych obostrzeń wykluczone są zarobki z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itd. – jeżeli umowy te nie są związane z prowadzoną jednostką gospodarczą. Terminem, do którego wypełniony formularz należy złożyć jest dzień 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie. Do dnia tego mamy też czas aby dokonać ewentualnych wyliczeń oraz uzupełnień. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. Formularz PIT-38 rozliczymy szybko i poprawnie przez internet. Program do rozliczenia PIT-38 jest na naszej stronie, istnieje możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej także w trybie online. Jeśli nie wiesz jak wypełnić papierowy formularz PIT-38, koniecznie wypełnij i rozlicz zeznanie poprzez nasz program. Oszczędzisz czas wysyłając wypełnioną deklarację przez internet wprost do Urzędu Skarbowego.

Program do rozliczania pit 2014 online

Współmałżonkowie wysyłają PIT-38 bez względu, każdy za siebie. Nie ma opcji wspólnego rozliczenia w związku z zyskami wykazywanymi na PIT-38. Pierwsza część druku pit 28 jest jak zwykle przeznaczona na wybór miejsca składania formularza. Należy tam wpisać pełną nazwę Urzędu, przez który jesteśmy obsługiwani wraz z zaznaczeniem odpowiedniego miasta. Warto pamiętać, że musimy w tej części również zaznaczyć czy jest to korekta składanego zeznania czy robimy to po raz pierwszy. Tę informację należy umieścić w rubryce numer 6. Zdecydowanie najłatwiej i najszybciej można wypełnić PIT-36 za pomocą naszej aplikacji online. Nasz program internetowy umożliwia szybkie uzupełnienie i wysłanie deklaracji przez Internet. Za pomocą naszej aplikacji PIT online możecie rozliczyć również druki PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Nasz program do PIT zarówno w wersji internetowej, jak i standardowej, obsługuje również potrzebne załączniki do PIT.

PIT-37 jest zaplanowany dla obywateli wykonujących pracę oraz zleceniobiorców, a również wszelkich innych podatników, za jakie zaliczki za podatek oblicza i bierze płatnik. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie należą więc do podatników, jakie składają ten druk PIT 37. PITY 2014 najłatwiej rozliczysz właśnie naszym programem PIT. Pobierz go lub wypełnij PIT przez internet. Blankiet PIT-28 jest formularzem przeznaczonym dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Ponadto z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby zdobywające przychody z najmu oraz dzierżawy, jak także podnajmu i poddzierżawy.

formularz pit 36 2014 rok

Pit program darmowy

2014-04-22 | Admin | | | |

Program PITy za 2013/2014 rok

Wypełnianie formularza należy rozpocząć od podania identyfikatora podatkowego. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest to numer PESEL, natomiast w przypadku przedsiębiorców – NIP. Miejscem składania zeznania jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. We właściwej rubryce należy podać adres odpowiedniej jednostki. Podatnicy składający zeznanie za dany rok po raz pierwszy, wskazują jako cel składania zeznania „złożenie zeznania”. W przypadku składania korekty, trzeba wybrać opcję „korekta zeznania”. Współmałżonkowie odpłatnie zbywający wspólnie nieruchomość, objętą wspólnością majątkową matrymonialną – wyślą 2 formularze PIT-39, każdy wykaże profit ze własnego udziału we własności wspólnej. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • ochrona środowiska
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych

Program do rozliczenia podatkowego

Software PIT 2014 to wybitnie komfortowy w zastosowaniu program pomagający przy sumowaniu jednorocznych deklaracji skarbowych Pit. Wypełniając swój PIT przy użyciu Programu PITy 2013 skorzystasz z ulgi rodzinnej, zwanej prorodzinną albo na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej i na leki, ulgi dla honorowych krwiodawców, a także ulgi internetowej. Nasz program do PIT jest istnym wybawieniem dla rozliczających się na PIT-37. Za jego pomocą macie możliwość wypełnić PIT-37 w ciągu dosłownie 5 minut.

Mała księgowość PITy 2014 to znany od wielu lat i ceniony na rynku program do księgowości, pozwala na wydajne i banalnie łatwe prowadzenie Ryczałtu, rejestrów VAT, KPiR, wypełnia ponad 400 zeznań podatkowych, deklaracji i innych formularzy, ma wbudowaną obsługę e-Deklaracji, program do faktur, program magazynowy, zawiera kadry i płace. Druk PIT-37 dotyczy przychodów osiąganych i rozliczanych standardowo za pośrednictwem pracodawców. Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego).

Program do obliczania pitów

Aplikacja PIT 2014 pozwala na uzyskanie zwrotu podatku, program samodzielnie ujmuje maksymalne sumy możliwych do zastosowania ulg, a Ty jesteś szczęśliwy z naprawdę dużych nadpłaconego podatku. Jeśli uzyskaliśmy dochody za granicą nie możemy rozliczać się przy pomocy formularza PIT-37. Dochody takie są wykazywane na załączniku PIT/ZG. Załącznik ten może być składany tylko z formularzami PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39. Najistotniejszą kwestią, o jakiej musisz rozważyć przed zabierzesz się za przygotowywanie rocznej formularzy PIT, jest właściwe narzędzie, które nie tylko zaręczy Tobie, że formularz PIT będzie przygotowany należycie, ale również zaręczy najwyższy możliwy zwrot nadpłaconego podatku. Zapewni Tobie to tylko nasz program, który jako jedyny w skali kraju zawiera Kreatora PIT, który zaręcza maksymalny osiągalny zwrot podatku.

Program do rozliczenia pitu

Żeby dopuszczalne było wspólne rozliczenie na druku PIT-37 mąż i żona nie mogą podlegać ustawie o podatku tonażowym, a także przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulującym opodatkowanie niektórych dochodów według karty podatkowej, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby duchowne. Należy jednak zaakcentować, że z powyższych zastrzeżeń wyłączone są zyski z tytułu umowy dzierżawy, podnajmu, najmu itd. – o ile umowy te nie są związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Rozliczanie się z przychodów osiągniętych w trakcie roku podatkowego w formie elektronicznej, cieszy się bardzo dużą popularnością. Formularze PIT wysyłane do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej, czyli e-deklaracje 2013, są wypełniane co roku przez coraz większą grupę podatników. Wypełnienie PIT 2013 przez net. Jesteśmy w trakcie produkowania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za radą omawianego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-28, PIT-38, PIT-36, PIT-39, PIT-36L, PIT-37 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Niniejsza aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w obliczeniach, ale zarazem przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT.

pit 0 druk

Pit 39 jest to druk dotyczący przychodu zdobytego ze zbycia posiadłości kupionych lub zbudowanych w latach 2009-2013. Jeżeli zbycie wkładów dokonuje się poza rachunkiem giełdowym – podatnik ma powinność automatycznie wyliczyć PIT-38. Najistotniejszą kwestią, o której musisz rozważyć nim weźmiesz się za tworzenie rocznej zeznań PIT, jest adekwatne narzędzie, które nie tylko zagwarantuje Ci, że deklaracja będzie rozliczona należycie, ale również zaręczy najwyższy możliwy zwrot podatku. Zapewni Panu lub Pani to tylko nasz program, który jako jedyny w Polsce zawiera Kreatora PIT, który zaręcza najwyższy możliwy zwrot wpłaconego podatku dochodowego.

Ogromną zaletą programu PITY 2013/2014 jest możliwość rozliczenia się przez internet online. Program łączy się z systemem e-deklaracje (oficjalny system Ministerstwa Finansów) i umożliwia złożenie PIT przez Internet. Po prawidłowym dostarczeniu e-deklaracji dostajemy dokument UPO, który należy zapisać na dysku (jest to oficjalne potwierdzenie wysłania formularza, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru). W wypadku organu wypłacającego renty, organ ten z reguły podliczy podatników za nich (PIT 40A), przy czym nie ma przymusu przesyłać druku PIT-12. Podatnik PIT-40A może potraktować jako informację, na bazie której stworzy Pit-37 (albo inną deklarację zależnie od pozostałych źródeł zysków). Osoby chętnie korzystają z odliczeń skarbowych, bowiem wszystkim przydają się ekstra środki pieniężne, fundamentalnym dylematem jest nieznajomość paragrafów skarbowych, które są niesamowicie skomplikowane, dlatego powinieneś zainstalować oprogramowanie do tworzenia formularzy PIT, która potrąca ulgi samodzielnie, nie ma potrzeby abyś się znał na paragrafach podatkowych by dostać wartościowe zwroty podatkowe.

Skorzystaj z naszego serwisu i rozlicz deklarację PIT-28 za 2013 rok za pomocą darmowej aplikacji online do rozliczania PIT. Wypełnij PIT online lub pobierz darmowy program! W programie dla księgowości TaxMachine dostępne jest dodatkowo więcej niż 300 aktywnych formularzy, w tym większość aktualnych formularzy dla Urzędu Skarbowego w wielu kategoriach, np. magazyn, program do faktur, dokumenty księgowe, kadry i płace itp. Deklaracja PIT-39 wypełniany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Powinno się wszelako odnotować, że do rozliczenia podatku na bazie PIT-39 zalicza się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić podatku, szacowanego w deklaracji PIT-39, od zbycia nieruchomości lub praw nabytych, które zbudowane lub zakupione zostały w 2008 r.

Program do rozliczenia

Z zastosowaniem oprogramowania PIT 2014 zdołamy wykreować druki Pit 38, Pit 36, Pit-39, Pit-37, PIT 28, PIT-36L oraz całą gamę aneksów, a w następnej kolejności wydrukować lub dostarczyć gotowe formularze PIT za 2013 via Internet. Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie. Utworzenie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą omawianego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Opisywana aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich obliczeń, a na dodatek będzie sugerować Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub przygotuj zeznanie podatkowe przez internet.

Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie. Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet. Ściągnij nasz darmowy program do rozliczeń PIT-37 i wypełnij zeznanie podatkowe w ciągu 5 minut. Nasza aplikacja przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania podatkowego PIT-37.

pity 2013 program do rozliczania pit

Rozliczenie pit 2014 program

2014-04-22 | Admin | | | |

 PIT za 2014

W formularzu PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Poszukujesz dobrego i bezpłatnego programu do blankietu PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Prezentowany program możesz zarówno pobrać na własny komp, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje funkcjonują w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą omawianego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą niniejszego programu do PIT wypełnisz PIT/O, PIT-39, PIT/B, NIP 2, ZAP 3, PIT/ZG, PIT-37, PIT-2K, PIT-36l, PIT-38, PIT-36, PIT-28 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. Na edeklaracje.eu sporządziliśmy w pełni funkcjonalną internetową wersję niniejszego programu do PITów. Za jej pomocą rozliczysz się z każdego możliwego formularza PIT. Tak samo jak w wersji do pobrania na własny laptop masz możliwość rozliczyć się z PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-36L. Prezentowany program online automatycznie zapyta cie o to jakie apendyksy chcesz dodać do swojego zeznania podatkowego.

Programy pit 2014

Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym. Blankiet PIT-38, w rozróżnieniu od np. wielce słynnego formularza PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim informacje o wielkości dochodów z zagranicy i o zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. W naszym serwisie epodatki.eu wynajdziesz podobnie jak wiele pożytecznych wiadomości dotyczących wypełniania innych zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L.

Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie taxmachine.pl. Nie trzeba tracić czasu na oczekiwanie w kolejce w urzędzie skarbowym. Coraz więcej rozliczających PIT przekonuje się do narzędzi elektronicznych, które usprawniają załatwianie powinności urzędowych. Także i wy, możecie zdecydować się wypełnić PIT za pomocą naszego programu lub przy użyciu aplikacji internetowej, a następnie wysłać deklarację podatkową. Jeżeli sprzedaż wkładów dokonuje się poza rachunkiem w biurze maklerskim – podatnik jest zobowiązany by automatycznie wypełnić PIT-38.

Pit 2014 program

Druk PIT-36 to druk, który należy złożyć do właściwego Urzędu Podatkowego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić zeznanie akuratnie, warto skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna na dole. Bez liku osób co roku ma sporo kłopotów podczas wypełniania zeznań skarbowych. Wielokrotnie nie wiemy co w danym polu wpisać albo jakie zeznanie podatkowe powinniśmy rozliczyć. Aby pomóc polskim podatników sporządziliśmy porady dla każdego rodzaju zeznania podatkowego. Zobacz jak wypełnić poszczególne druki PIT. Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%.

Darmowy program do rozliczenia pit 2014

Kto tworzy formularz PIT-28? Z druku PIT-28 co roku korzystają osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. PIT-28 jest przeznaczony dla osób wykonujących wolne zawody takie jak na przykład lekarz, stomatolog czy też położna. Korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dodatkowo obłożone jest obostrzeniami dotyczącymi limitu dochodów. Osoby, jakie posiadają na wychowaniu małoletnie dzieci mają prawo w zeznaniu podatkowym odjąć ulgę na dziecko. Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

  dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
 • według skali podatkowej(w 2013 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012) - art. 27 ust. 1 ustawy,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.
 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika

thumbs

Program rozliczenie pit 2014

E-deklaracje dostępne są zarówno dla podatników jak i płatników. Dzięki nim możemy wypełnić wszystkie rodzaje druków PIT wraz z odpowiednimi załącznikami. Na stronie udostępniającej aktywne formularze znajdziemy również instrukcje pomagające w wypełnieniu poszczególnych PITów. Zobacz jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2013/2014. Wypełnij z nami PIT 2014. Nasz program obsługuje PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-37, PIT-36. W 2014 roku zmieniają się zasady stosowania z ulgi internetowej i prorodzinnej. Pożądane byłoby o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2014 roku. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program.

pit 40

Nie czekaj dłużej. Pobierz program PIT 2014 już teraz. Nasza aplikacja jest w pełni darmowa i możesz za jej pomocą nie tylko wypełnić PIT za 2013 rok, ale również wysłać go przez internet prosto do Urzędu Skarbowego. Program PITy 2014/2014 ftpa.pl zasugeruje Ci jaki formularz wybrać (PIT 36, PIT 37 lub inne), następnie podpowie jakich dowodów będziesz potrzebować, aby dobrze wypełnić deklarację. Nie czekaj dłużej. Pobierz program PIT 2014 już teraz. Nasza aplikacja jest w pełni darmowa i możesz za jej pomocą nie tylko wypełnić PIT za 2013 rok, ale również wysłać go przez internet prosto do Urzędu Skarbowego.

Ulgę prorodzinną nie jest w stanie odliczyć osoba płacący podatek liniowy w wymiarze 19%, wysyłający deklarację ze sprzedaży akcji albo innych przychodów kapitałowych (jest to PIT 38), płacący podatek na zasadzie zryczałtowanego podatku ewidencjonowanego (jest to PIT 28), rozliczający druk PIT za podatek wykazany ze sprzedaży nieruchomości (to znaczy PIT 39). Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: imię i nazwisko podatnika, kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni, datę urodzenia podatnika, identyfikator podatkowy: PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut!

Dzięki odliczeniom w PIT-37 możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku. Z jakiej przyczyny wybrać właśnie ten program do rozliczeń rocznych? - prezentowana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez profesjonalnych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - możesz pobrać darmowy program, jak również wypełnić PIT przez internet, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - mój program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - nie zrobisz błędu w obliczeniach - przedstawiony program wykona je za Ciebie!. Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2013 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej.

Program PITY za 2013

W programie dla księgowości PITY 2013 dostępne są także przeszło 300 aktywnych druków, w tym większość obowiązujących druków dla Urzędu Skarbowego w wielu kategoriach, np. dokumenty księgowe, program do faktur, kadry i płace, magazyn itp. Wypełniając swój PIT przy użyciu Programu PITy 2013 skorzystasz z ulgi rodzinnej, zwanej prorodzinną albo na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej i na leki, ulgi dla honorowych krwiodawców, a także ulgi internetowej. Oprogramowanie PIT taxmachine.pl jest jednym z najlepszych programów na polskim rynku. Został skonstruowany ze nadzwyczajnym naciskiem na jakość doświadczenia podatnika i łatwość użytkowania. Sprawdź najprostszy program do PIT. PIT 2013/2014 na taxmachine.pl.

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z systemem e-deklaracje zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl(zakładka – Instrukcje). Po co wybrać właśnie ten program do rozliczeń rocznych? - możesz pobrać gratisowy program, jak również wypełnić PIT przez internet, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - przedstawiana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez fachowych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - omawiany program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - nie zrobisz błędu w obliczeniach - mój program wykona je za Ciebie!. Dzisiaj przedstawiamy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą mojej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie formularze fiskalne: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-38. Tak samo jak w zeszłym rok przedstawiony program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok.

Terminem, do którego wypełniony formularz należy złożyć jest dzień 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie. Do dnia tego mamy też czas aby dokonać ewentualnych wyliczeń oraz uzupełnień. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. Formularz PIT-38 rozliczymy szybko i poprawnie przez internet. Program do rozliczenia PIT-38 jest na naszej stronie, istnieje możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej także w trybie online. Jeśli nie wiesz jak wypełnić papierowy formularz PIT-38, koniecznie wypełnij i rozlicz zeznanie poprzez nasz program. Oszczędzisz czas wysyłając wypełnioną deklarację przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Sprzedaż rzeczy nieruchomej nabytej lub wybudowanej w latach od 2007 do 2008 należy dostarczyć na zeznaniu PIT 36, Pit-36L, PIT-28, PIT-38. Dla kogo zaplanowany jest deklaracja PIT-37? Deklaracja PIT-37 przydzielony jest dla całej gamy podatników w Polsce. Stosują go osoby, uzyskujące wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy, chałupnictwa (czyli pracy nakładczej), stosunku służbowego. Każdy otrzymujący świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, emeryturę, rentę także szacuje się poprzez PIT-37.

Pit ministerstwo finansów program

Osoby, rozliczające swój PIT w minionym roku, doceniły w naszym programie łatwość obsługi oraz niezawodność. Dzięki tym właściwościom z naszego programu skorzystało aż milion podatników. Cieszymy się z tego, że możemy pomóc tak ogromnej rzeszy użytkowników korzystających z programu PITY 2014. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-37 to rzecz z jaką boryka się większa cześć Polaków. Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. W ciągu ostatnich lat ustawodawca wielokrotnie modyfikował przepisy dotyczące tego typu formularza. Warto przyjrzeć się jak szczegółowo wygląda druk PIT-37. W przypadku, gdy jeden ze współmałżonków rozlicza się ze swojej działalności gospodarczej, zaś drugi osiąga dochód, wyliczany na innym formularzu, składają oni zbiorową deklarację PIT-36.

Użytkownik programu dla księgowych PitY 2014 ma możliwość równoległego otwierania wielu okien aplikacji oraz jednoczesnej pracy w wielu modułach aplikacji. Wraz z pojawieniem się e-deklaracji zaczęły pojawiać się programy rozliczeniowe, które jeszcze bardziej ułatwiły rozliczenia przez Internet. Aby skorzystać z takiego programu wystarczy pobrać go i zainstalować na naszym komputerze. Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik.

Współmałżonkowie rozliczają PIT 38 obojętnie, każdy dla siebie. Nie ma możliwości łącznego rozliczenia w związku z zyskami wykazywanymi na PIT-38. Program Pity 2013 automatycznie odlicza ulgę na dzieci i ulgę na globalną sieć, korzystając z tego programu masz pewność odzyskania faktycznie wielkich kwot podatku, nawet jeżeli nie masz pewności jakie odliczenia dasz radę wykorzystać. Większość modułów Pity 2013 (np. aktywne formularze, e-deklaracje, program magazynowy, płace, program do faktur) może być używanych przez wszelkie podmioty gospodarcze niezależnie od formy księgowości czy metodę opodatkowania.

Darmowo pobierz PROGRAM PIT z rozliczampodatki.pl - Rozlicz się z podatku za 2013 rok! Zawarty na naszej stronie bezpłatny program PITY 2014 projektowany był i udoskonalany przez lata przez fachowy zespół programistów. Nad jego zgodnością z przepisami pracowali natomiast księgowi z dużym doświadczeniem. Właśnie dlatego z poprzedniej wersji stworzonego przez nas programu do PIT skorzystało aż milion osób! Istotnym aspektem corocznego rozliczenia w blankiecie pit 28 jest odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne. Wskazane jest dowiedzieć się jak prawidłowo zinterpretować formularz pit 28 2013 aby po mistrzowsku złożyć poświadczenie podatkowe.

Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy. PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Druk PIT-28 wraz z obowiązującymi załącznikami, w których dokonamy wszelkich odliczeń podatkowych i nie tylko, nie należy składać jak w większości przypadków do 30 kwietnia, lecz 31 stycznia danego roku rozliczeniowego.

Bezpłatny program pit

Zniżki przysługujące przy składaniu formularza fiskalnego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna). Jeśli podatnik rozlicza się z tytułu stosunku pracy lub z emerytury albo renty i nie używa odliczeń skarbowych albo rozliczenia się wspólnie z współmałżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca potomka, może wystąpić o wypełnianie go przez płatnika. Korzystając z wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń, zmuszeni jesteśmy dodać do druku PIT-37 różne załączniki, gdyż w przypadku braku tychże aneksów, zniżki nie zostaną nam naliczone.

Darmowe programy do pitów

Aby rozliczyć Pity 2013 z programem nie musisz znać się na podatkach, wystarczy że wejdziesz na ftpa.pl. Nasz program do PIT za 2014 rok zdecydowanie ułatwia rozliczenie się z podatku za przeszły rok. Dla osób, jakie są natomiast nie obeznane w tematyce skarbowej przygotowaliśmy informatory do wypełnianie PITów. W sytuacji zrezygnowania z objęcia opodatkowaniem podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych – pisemną deklarację o rezygnacji oddać musisz do 20 stycznia.

druk_pit_37

Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W działalności gospodarczej uwzględnia się również koszty służąace zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają więc różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, takie, które jedynie pośrednio związane są z osiąganymi przez podatnika przychodami. PIT-39 sporządzają podatnicy, którzy zbyli w poprzednim roku nieruchomość albo prawo do nieruchomości. Przygotuj druk roczny PIT z naszą aplikacją Pity 2013.

pit 36l 2014

Program Pity 2014 gwarantuje najwyższe zwroty podatków, ściągnij go darmowo jeszcze dziś i uchroń siebie przed kłopotami, które na Ciebie czekają jeśli zastosujesz jakiś inny software. Ta aplikacja PITy 2013 online pomoże Ci nie tylko w obliczeniach, ale również przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Przez sieć możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2013 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z małżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z współmałżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego plonami na tej deklaracji. Małżonek który składa PIT 2013 działa wówczas nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków.

Deklaracja podatkowa 2014

2014-04-21 | Admin | | | |

 PITy za 2013 rok

Rozliczając się ryczałtem od przychodów nie mamy możliwości skorzystania ze wszystkich odliczeń, które dostępne są, kiedy wykorzystujemy inną formę opodatkowania. Podatnik składający PIT-28 nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody uzyskane za granicą. PIT-28 dotyczy prowadzących własną jednostkę gospodarczą, uzyskujących zarobki z tytułu umowy dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy, najmu lub innych kontraktów o analogicznym zakresie, jeśli umowy owe nie są zawierane w ramach prowadzonej własnej pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą w postaci spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. W formularzu PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Pity przez internet 2014

Rozliczanie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym skomplikowanym, jeżeli korzystamy z darmowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko odciąży nas w dobraniu pasujących druków do sytuacji skarbowej w której się znajdujemy, ale także będzie nas wspierał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na asystę nie tylko w obliczeniach, ale zarazem na wskazówki co wpisać w daną rubrykę. Nasz program do PIT jest sprawdzony przez milion podatników i jest chwalony za szybkość i intuicyjne działanie. Stale pracujemy nad udoskonalaniem program PIT, aby wypełnianie PIT było jeszcze łatwiejsze. Dodatek PIT/O zmuszeni są oddać podatnicy, którzy dokonują potrącenia od dochodu. W dodatku tym muszą oni umieścić kwoty darowizn, wydatki z tytułu użytkowania Internetu itp. Powinni też wstawić kwoty, które odliczają od podatku – przykładem tego jest np. ulga na dzieci. Co bardzo ważne w apendyksie PIT/O nie można wpisywać odliczeń wydatków mieszkaniowych – do tego służą inne załączniki w PIT-37.

Druki PIT - programem prędzej! Za pomocą niniejszego programu do PIT za 2013 rok możesz utworzyć zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą naszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-36, PIT-38, PIT-37, PIT-39, PIT-28, PIT-36L. Mój program PIT obsługuje również wszelkie dodatki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy liczeniu z PIT 2013/2014. Za pomocą aplikacji PIT 2014 damy radę sporządzić zeznania Pit 36, PIT 36L, PIT-39, PIT 38, PIT-37, Pit-28 oraz całą paletę aneksów, a potem wydrukować bądź dostarczyć stworzone blankiety Pit za 2013 online. Formularz PIT-28 najłatwiej wypełnić za pomocą gratisowego programu do PIT-28. Nasza aplikacja automatycznie podpowie Ci co wpisać w danej kolumnie, a także dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń. Zredukuje to zdecydowanie możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania zeznania podatkowego. Pobierz program do PIT 28 i rozlicz się z ryczałtu w ciągu kilku minut. Możesz również wypełnić PIT-28 przez internet.

Rozliczanie pit 2014

Formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób które:

 • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych
 • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT 36 należy dosłać wpisując należny podatek zryczałtowany dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (zarobki obcokrajowców, pozostałe źródła, kapitały pieniężne), ale tylko gdy danina ta nie została pobrana przez pracodawcę. Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Wypełnianie PIT-39 przy pomocy naszego programu jest naprawdę proste a możliwość wysłania go do Urzędu Skarbowego przez internet zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu. Dokonasz tego przez program na dysku lub w trybie online.

Pity 2014 darmowy program

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Wysłanie deklaracji i informacji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia dokumentu do urzędu skarbowego. To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale i dla płatników, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. W 2014 za rok 2013 na podstawie druku PIT-37 obliczają się podatnicy, jacy uzyskują zysk za pomocą innego podatnika. Przekładając "na nasze" oznacza to, że z PIT-37 wypełnić muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w organizacjach lub przedsiębiorstwach oraz zarazem nie prowadzą prywatnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą instytucję wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy zwrócić do Urzędu Podatkowego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

pit 36 zaliczki suma

Rozliczenie przez internet 2014

Które formularze można rozliczyć online? Omawiana aplikacja PIT Online posiada pełną funkcjonalność programu do PIT. Za jej pomocą szybko i prosto wypełnisz PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, PIT-39, a także suplementy do powyższych zeznań fiskalnych. Płatnicy podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych nie pomniejszają dochodu o kosztów zdobycia zysków. Na taxmachine.pl dowiesz się wszystkiego na temat formularza PIT-37 2013/2014. Na omawianej stronie znajdziesz także bezpłatny program, za którego pomocą sporządzisz PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-38. Wykonaj z nami PIT za 2013 rok przez internet!

Formularz PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych dodatków oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wartości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku skarbowym. W apendyksie tym podatnik winien unaocznić zarobek z zagranicy a także podatek uiszczony za granicą, które to obliczane są w formularzu podatkowym PIT-39. Trzeba pamiętać, że w przypadku dochodów osiąganych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka suplementów – odrębnie dla każdego kraju. Istotną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Dla osób rozliczających się na PIT-36 przygotowaliśmy bezpłatny program, za pomocą którego można szybko i bezproblemowo rozliczyć się z podatku nie tylko w ramach PIT-36, ale również innych deklaracji - PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Program do formularzy PIT 2013 to w najwyższym stopniu przystępny dla klientów, nieodpłatny program do zeznań PIT 2013 ułatwiający wypełnianie rocznych PIT-ów za 2013 rok oraz ich natychmiastowego wysłania do Urzędu Skarbowego przez Internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet. Być może chciałbyś dostać duży zwrot podatkowy, ale po prostu nie masz wiedzy jak utworzyć druk PIT by otrzymać jak największy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W związku z tym mamy za Państwo idealną propozycję: program PIT 2013 bezpłatnie przygotuje za Panią lub Pana deklarację roczną z maksymalnym zwrotem i wyśle je poprzez system e-Deklaracje do Ministerstwa Finansów. W ciągu kilku chwil, nie dłużej. Zapisz z naszej witryny internetowej bezpłatne oprogramowanie w tym momencie!

Rozliczenia pit 2014

Dla osób rozliczających się na PIT-36 przygotowaliśmy bezpłatny program, za pomocą którego można szybko i bezproblemowo rozliczyć się z podatku nie tylko w ramach PIT-36, ale również innych deklaracji - PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. By być w stanie rozliczać podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Fiskalnym. Funkcjonują poniższe terminy zgłoszenia: w razie organizowania aktywności gospodarczej – w dniu założenia aktywności (skrajnym terminem jest dzień pozyskania początkowego dochodu), do 20 dnia miesiąca następującego po pozyskaniu pierwszego zysku z tytułu wynajmu, dzierżawy i umów podobnych (do krańca roku, pod warunkiem pierwszy zarobek osiągnięty zostanie w grudniu) albo do 20 stycznia – w pozostałych okolicznościach. Do kiedy rozliczamy się z deklaracji PIT-37? Rozliczenie jednoroczne oparte o PIT-37 musimy złożyć w Urzędzie Podatkowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku w przypadku rozliczenia za 2013 rok. Wysyłając PIT za pomocą poczty trzeba nie zapominać o tym, że w tym wypadku liczy się data nadania, a nie data z jaką nasza deklaracja podatkowa wpłynie do Urzędu Podatkowego.

Deklaracja PIT-38 wypełnia się zwykle na bazie dostarczonych przez biuro maklerskie druków PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać wzmiankowany druk do końca lutego 2014 r. Wypada jednak pamiętać, aby cierpliwie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie umiejscowić należy w druku, który dostępny jest w dole. PIT-36 przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących własną firmę. W 2014 roku tę deklarację zobowiązani są złożyć ci, którzy w roku podatkowym 2013 uzyskiwali jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadzie skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Rozliczenie pit jednego z najpopularniejszych formularzy (np. pit 37, pit 36, pit 39, pit 38) dokona się szybko, bezproblemowo i bezpiecznie w programie ze strony taxmachine.pl.

pit 36 program 2013 rok

Pity 2014 pobierz

2014-04-21 | Admin | | | |

Program Pit 2014 rok

e-Deklaracje to znakomity sposób na szybką i tanią wysyłkę druków PIT do Urzędu Podatkowego przez globalną sieć internet, każdy może w ten sposób dostarczyć zeznanie stosując bezpłatne oprogramowanie PIT 2013. Rozliczając się z pomocą deklaracji PIT-37 pamiętajmy, że wysokość naszego podatku możemy pomniejszyć poprzez odliczenie z tytułu darowizn. Dzięki tej uldze możemy odliczyć do 6% naszego dochodu. Dzisiaj omawiamy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą naszej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie druki podatkowe: PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-28. Tak samo jak w zeszłym rok niniejszy program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok.

Pity roczne 2014

Ściągnij nasz darmowy program do rozliczeń PIT-37 i wypełnij zeznanie podatkowe w ciągu 5 minut. Nasza aplikacja przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania podatkowego PIT-37. Pobierz program, który ułatwi Ci rozliczenia podatkowe - dzięki niemu rozliczysz się łatwo i szybko! Sam dobierze właściwy formularz z odpowiednimi załącznikami i je za Ciebie wypełni - wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań. Pracę nad wypełnianiem formularza podatkowego PIT 2013/2014 możesz zapisać i wrócić do niego w dowolnym momencie. PIT 36 należy dosłać prowadząc poddzierżawę, najem, dzierżawę, podnajem lub podpisując inną umowę o analogicznym kształcie, opodatkowane według skali podatkowej (zatem nie wskazały opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo liniowo w zakresie tych umów).

Własne opłacone składki na ubezpieczenie społeczne właściciel działalności ma prawo zaklasyfikować je do kosztów zdobycia dochodów na przytoczonych powyżej regułach lub potrącić je od przychodu w PIT rocznym. Wytworzenie zeznania dla zarobków zarobionych poza granicą Polski to nie jest łatwa sprawa, dlatego też warto w owym przypadku zamówić skonstruowanie zeznania u profesjonalisty, na przykład u rewidenta. Odejmowanie od podatków ulg fiskalnych wydaje się być skomplikowane, istnieje wiele przepisów prawnych, bardzo dużo objaśnień podatkowych, a interpretacje podatkowe powszechnie są bardziej zawiłe niż same paragrafy w ustawach, dlatego też warto skorzystać z nieodpłatnego software-u Pit 2014, który odejmuje wszelkie ulgi automatycznie.

Rozliczenia pit 2014

ePity to perfekcyjny sposób na szybką i tanią wysyłkę formularzy PIT do Urzędu Skarbowego poprzez internet, każdy ma możliwość w ten sposób wysłać formularz PIT stosując gratisowa aplikacja Pit 2014. Znaczącym aspektem corocznego rozliczenia w blankiecie pit 28 jest odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne. Powinno się dowiedzieć się jak prawidłowo zinterpretować zeznanie pit 28 2013 aby perfekcyjnie złożyć zeznanie skarbowe. Z pomocą programu PITy 2013 abcpodatkowe.pl wykonasz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie obliczenia, co także likwiduje sposobność do jakiejkolwiek pomyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do skierowania PIT przez internet nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są świadectwem tożsamości dla Urzędników.

Pity 2014 darmowy program

Pit-36 nie można rozliczyć łącznie z partnerem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko zdobywa przychody opodatkowane podatkiem tonażowym lub kartą podatkową albo zdobywa przychody opodatkowane na PIT 36L albo osiąga przychody opodatkowane na PIT 28 (poza przychodami z najmu prywatnego i dzierżawy). Jeżeli bierzesz się za przygotowywanie deklaracji rocznych PIT to bezdyskusyjnie musisz wejść na naszą stronę WWW, znajdziesz na niej absolutnie najlepszy, bezpłatny program do generowania i dostarczania e-Deklaracji poprzez sieć globalną, co więcej dowiesz się niezwykle dużo interesujących rzeczy o podatkach i odliczeniach. Przesyłanie formularzy PIT poprzez globalną sieć internet jest naprawdę szybkie i komfortowe z aplikacją PIT 2013, wystarczy kilkanaście sekund i twój formularz roczny PIT trafia do Urzędu Podatkowego.

pit o program 2013

Przekaż PIT przez globalną sieć. Co więcej za asystą tego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez internet do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie uprości Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet opuszczać z domu, aby złożyć PIT. Osoby wysyłające PITa przez internet mogą też spodziewać się szybszego zwrotu podatku niż w przypadku składania PIT w Urzędzie Skarbowym. O postulat o wspólne liczenie na druku PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek małżeński musi być w mocy przez cały okres trwania poprzedniego roku podatkowego. Pomiędzy małżonkami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy deklarację PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku. W aplikacji PIT 2014 nabędziemy wiadomości dotyczące przypisania każdego z PITów, głębokie dane odnośnie obniżek oraz inne takie jak chociaż wielkości kosztów osiągnięcia zarobku czy wysokości kwotowe pułapów obniżek skarbowych.

Obywatele, jeśli mają swoją firmę, i wybrali opłacanie podatku liniowego 19%, rozliczają w Urzędzie Skarbowym deklarację roczną Pit-36l. Wykorzystując nasz bezpłatny program do PIT masz możliwość szybkiego rozliczenia się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz z wszystkich wymaganych załączników. Prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługuje jedynie osobom, które naliczają podatek na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą), rozliczającym się na PIT-36 lub PIT 37 druk. Źródło dochodów nie ma wpływu na możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w formularzu PIT.

Kalkulowanie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym zawiłym, jeśli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dopasowaniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale też będzie nas wspierał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale dodatkowo na podpowiedzi co wpisać w daną rubrykę. Informatory wypełnianie PIT za 2013 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania podatkowego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych kłopotów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2013 rok. Gdy już prześlemy formularz, uzyskujemy świadectwo, że system deklarację zaakceptował. Zostanie to potwierdzone poprzez wygenerowanie UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, jest to kod, który staje się dowodem złożenia przez podatnika w danym terminie rocznego zeznania podatkowego. Takie potwierdzenie powinno się przechowywać, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego z którą dana deklaracja jest związana. A zatem UPO jest dowodem i potwierdza datę złożenia zeznania.

Szybki pit 2014

Po skierowaniu zeznania skarbowego PIT przez Net należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Program PITy 2013 jest wyposażony w elastyczny kreator, dzięki któremu możesz w wygodny sposób wygenerować odpowiedni dla siebie druk PIT. Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru dobrego dla Ciebie formularza podatkowego, poprzez wbudowany mechanizm zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, możesz uzyskać od aplikacji komputerowej pomoc w wyborze odpowiedniego formularza. Formularz PIT-28 najłatwiej wypełnić za pomocą darmowego programu do PIT-28. Opisywana aplikacja automatycznie podpowie Ci co wpisać w danej kolumnie, a także dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń. Zredukuje to zdecydowanie możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania zeznania podatkowego. Pobierz program do PIT 28 i rozlicz się z ryczałtu w ciągu kilku minut. Możesz również wypełnić PIT-28 przez internet.

Jeśli nasze dziecko uzyskało dochody rozliczamy je na naszej deklaracji przy pomocy załącznika PIT-M. Załącznik ten możemy składać tylko rozliczając się na formularzu PIT 36. Dlatego wykazując dochody dzieci nie możemy rozliczać się przy użyciu PIT-37, o czym nie każdy pamięta. Rozliczanie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym zawiłym, jeżeli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko odciąży nas w dopasowaniu stosownych deklaracji do sytuacji podatkowej w której się znajdujemy, ale również będzie nas wspomagał w czasie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale zarówno na podpowiedzi co wprowadzić w daną rubrykę. Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie.

pit 28 wysyłanie e deklaracji kliknij wyślij

Pit 2014 termin

2014-04-21 | Admin | | | |

 PIT 2013

Kardynalną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Nasz program zarówno w wersji do pobrania, jak również w wersji online oferuje podatnikom wysłania e-deklaracji czyli formularzy PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Blankiet PIT-39 liczony jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Należy niemniej jednak odnotować, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 kwalifikuje się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić podatku, sumowanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub zakupione zostały w 2008 r.

Pit-y 2014

Podatnicy nadzwyczaj najpowszechniej obawiają się zeznań PIT rocznych, ale powszechnie rozliczanie formularzy rocznych PIT nie jest problematyczne, tylko w rzadko spotykanych przypadkach sporządzanie formularzy rocznych PIT rocznych może stać się trudne. Zeznanie roczne Pit 38 dotyczy podatników prywatnie zbywających wkłady w firmach albo ciekawych się kupnem i sprzedażą wartościowych papierów. Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K.

Program dla księgowości TaxMachine.pl wskazany jest dla średnich i małych podmiotów gospodarczych oraz kancelarii podatkowych i wszystkich podmiotów prowadzących mała księgowość. Większość jednostek użyje też moduły: kadry i płace, program do fakturowania, program magazynowy. Zeznanie PIT 36 rozliczają Polacy, którzy w roku 2013 otrzymywali jakieś zyski opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Pit 36 należy dosłać otrzymując środki utrzymania za granicą kraju albo osiągając zarobki ze źródeł położonych poza granicami kraju.

Rozliczenie pit online 2014

Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W działalności gospodarczej uwzględnia się również koszty służąace zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają więc różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, takie, które jedynie pośrednio związane są z osiąganymi przez podatnika przychodami. Blankiet PIT-28 - zgłoś zamiar używania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!. Każdy chce otrzymać jak najwyższe zwroty podatkowe, niestety bardzo mało obywateli da radę ogarnąć się w plątaninie przepisów podatkowych, które regulują te sprawy, w związku z tym należałoby by się zainteresować naszym gratisowym programem Pity 2013, który samodzielnie przygotowuje wszelakie odliczenia skarbowe.

Pit2014

Deklarację roczną PIT-36 składają podatnicy, którzy osiągali zarobki z tytułu na przykład: firmy, najmu, dochody z zagranicy, czy też różne inne dochody, dla których podatku nie odprowadza do fiskusa płatnik. Zdecydowanie najłatwiej i najszybciej można wypełnić PIT-36 za pomocą naszej aplikacji online. Nasz program internetowy umożliwia szybkie uzupełnienie i wysłanie deklaracji przez Internet. Za pomocą naszej aplikacji PIT online możecie rozliczyć również druki PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Nasz program do PIT zarówno w wersji internetowej, jak i standardowej, obsługuje również potrzebne załączniki do PIT. Po odjęciu ulg i odliczeń od podatku, otrzymujemy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki należy zapłacić od dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy składane zeznanie. Wartość tę należy porównać z kwotą opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli suma zaliczek jest wyższa od należnego podatku, powstaje nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić podatnikowi. Gdy łączna kwota zaliczek jest niższa od wysokości zobowiązania podatkowego, mamy do czynienia z niedopłatą, a obowiązkiem podatnika jest wpłacenie różnicy między tymi kwotami na konto urzędu skarbowego.

Najczęściej stosowaną przez podatników ulgą jest odliczenie na dzieci, dzięki niej odejmujemy 1112,04 od podatku na jedno dziecko, stosując tą ulgę mamy możliwość odzyskać w rzeczywistości duże sumy podatku. Pit 36 należy przesłać osiągając zarobki poza granicami kraju albo osiągając zarobki ze źródeł położonych za granicą kraju. Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2013 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej.

Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym. Rozliczanie i wypełnianie druku PIT-38 opieramy zatem na dochodach „ugranych” na giełdzie. Stawka podatku wynosi 19% od uzyskanego przychodu. Formularz PIT-37 jest najbardziej powszechną deklaracją podatkową, składaną przez większość podatników. Zobacz, w jaki sposób się go rozlicza, oraz jakich ulg możesz skorzystać, rozliczając się z jego wykorzystaniem. Odliczenie internetowe umożliwia pomniejszenie dochodu o rzeczywiście poniesione wydatki na sieć globalną, z jakiego korzysta podatnik.

Na Pit 28 nie jest się w stanie rozliczyć podatku wraz z mężem lub jako osoba samodzielnie wychowująca pociechę. PITY 2014 najłatwiej rozliczysz właśnie naszym programem PIT. Pobierz go lub wypełnij PIT przez internet. Na naszej stronie pobierzecie bezpłatny i wypróbowany program PITY 2014. Za jego pomocą poprawnie rozliczycie się z należności podatkowej na wszystkich istotnych drukach, tj.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Pit przez internet 2014

Druk PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych załączników oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wielkości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku skarbowym. W apendyksie tym podatnik winien wykazać profit z zagranicy a także podatek spłacony za granicą, które to obliczane są w formularzu fiskalnym PIT-39. Trzeba pamiętać, że w przypadku dochodów nabywanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka apendyksów – oddzielnie dla dowolnego kraju. Za pomocą Programu PITy 2013 można rozliczyć każdą formę opodatkowania:

 • skala podatkowa
 • karta podatkowa
 • podatek liniowy
 • ryczałt ewidencjonowany
Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie.

Rozliczenie pit online 2014

Wypełniłeś PIT-37 korzystając z naszego programu do PIT? Jesteś zadowolony? Podziel się ze znajomymi. Pomóż im równie prosto wypełnić zeznanie podatkowe za 2013 rok. Wypełnianie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym uciążliwym, jeśli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale też będzie nas sprzyjał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na wsparcie nie tylko w porachowaniach, ale również na wskazówki co wpisać w daną rubrykę. Rozliczenie PIT 2013 przez internet. Jesteśmy w trakcie przygotowania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za asystą omawianego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-39, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Niniejsza aplikacja PIT online pomoże Ci nie tylko w policzeniach, ale też przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT.

druk pit 36 program 2013

Zeznanie PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych załączników oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wartości dochodów z zagranicy oraz o zapłaconym podatku w roku podatkowym. W załączniku tym podatnik winien wykazać zarobek z zagranicy a także podatek uiszczony za granicą, które to kalkulowane są w formularzu podatkowym PIT-39. Należy pamiętać, że w przypadku dochodów zdobywanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka apendyksów – odrębnie dla dowolnego kraju. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Podstawą opodatkowania zbycia posiadłości jest zarobek, t.j. przychód po uwzględnieniu wydatków nabycia. Osobno obliczyć musimy dochód i oddzielnie wydatki.

program pity 2014